Thiết bị trao đổi nhiệt

Các dạng thiết bị trao đổi nhiệt bao gồm:
Liên hệ

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU TẤM CÓ THỂ THÁO RỜI

ĐK danh nghĩa: DN32 ÷ DN350

Áp suất thiết kế: 25 Bar

Nhiệt độ thiết kế: -20 ÷ 200oC

Chiều dài tấm: 530 ÷ 2730 mm

Chiều rộng tấm: 185 ÷ 1150 mm

Vật liệu chế tạo: Inox, thép cacbon, Titan, … 

 

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU TẤM BÁN THÁO RỜI

Đường kính danh nghĩa: DN32 ÷ DN350

Áp suất thiết kế: 25 Bar

Nhiệt độ thiết kế: -20 ÷ 200oC

Chiều cao tấm: 915 ÷ 1815 mm

Chiều rộng tấm: 330 ÷ 625 mm

Vật liệu chế tạo: Inox, thép cacbon, Titan, …

KIỂU TẤM HÀN TOÀN PHẦN

Áp suất thiết kế: 25 Bar

Nhiệt độ thiết kế: -20 ÷ 200oC

Diện tích lắp đặt: 3 ÷ 120 m2

Kích thước lắp đặt: 265 ÷ 1430 mm

Vật liệu chế tạo: Inox, thép cacbon, Titan,…

KIỂU TẤM VỎ

Áp suất thiết kế: Dưới 70 bar

Nhiệt độ thiết kế: Dưới 500oC

Vật liệu chế tạo: Inox, thép cacbon, Titan, …

KIỂU TẤM HÀN ĐINH

Đường kính danh nghĩa (DN): 20 ÷ 100 mm

Hệ số truyền nhiệt: 3.000 ÷ 12.000 W/m2K

Áp suất thiết kế: Dưới 45 bar

Nhiệt độ thiết kế: -20 ÷ 300oC

Chiều rộng tấm: 76 ÷ 320 mm

Chiều cao tấm: 206 ÷ 1020 mm

Vật liệu chế tạo: AISI 316L