Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- Mã hiệu lò hơi: ENES-GX10/10

  • Kiểu lò: Lò hơi ghi xích
  • Công suất hơi: 10 tấn hơi/giờ
  • Áp suất thiết kế: 10 bar
  • Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
  • Nhiệt độ hơi bão hoà: 184 0C
  • Nhiệt độ nước cấp lò: 102 0C
  • Nhiên liệu sử dụng: Nhiên liệu chính: mùn cưa + vỏ cây (tỷ lệ 50/50), độ ẩm <55%, có thể đốt than cám 4a, 5a; đốt kèm thêm bã mía, cùi ngô

Chia sẻ