Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

  1. Thay mới 02 quạt hút để đạt công suất 60T/h (kể cả phần xây dựng + điện) Tính toán đủ cho công suất mỗi lò là 30T/h.
  2. Thay mới bộ hâm 02 lò: Tháo dỡ bộ hâm cũ và cung cấp bộ hâm nước bao gồm ống bọ hâm phi 31x3.5, ống góp bộ hầm phi 159x7, nẹp bộ hâm thép CT3/SS400. Cung cấp vật liệu xây lại tường lò bao gồm gạch chịu lửa, gạch đỏ, vữa xây, bê tông.
  3. Xử lý ống đối lưu: Xử lý tại các vị trí khuyết tật (ốp thêm và hàn lại).
  4. Thay đường ống hơi chính từ 02 lò đến bộ góp (Ống DN200+ van DN200).
  5. Thay bộ giảm ôn ruột gà 02 lò.
  6. Bảo ôn một số vị trí hổng.
  7. Cung cấp, lắp mới van cấp nước lò tự động (DN40/PN64: 02 cái, điều khiển bằng điện, có cả hệ thống điện).
Chia sẻ