Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Các hạng mục đã thực hiện tại Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

1/ Thay mới 02 quạt hút để đạt công suất 60T/h (kể cả phần xây dựng + điện) Tính toán đủ cho công suất mỗi lò là 30T/h.

Tháo dỡ Quạt hút cũ

Lắp đặt Quạt hút mới

2/ Thay mới bộ hâm 02 lò: Tháo dỡ bộ hâm cũ và cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước mới

Tháo dỡ bộ hâm cũ

Lắp đặt bộ hâm mới

3/ Xử lý khuyết tật của dàn ống đối lưu

4/ Thay đường ống hơi chính từ 02 lò đến bộ góp (Ống DN200+ van DN200).

5/ Thay bộ giảm ôn ruột gà 02 lò.

6/ Bảo ôn một số vị trí hổng.

7/ Cung cấp, lắp mới van cấp nước lò tự động (DN40/PN64: 02 cái, điều khiển bằng điện, có cả hệ thống điện).

Chia sẻ