Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn

Cụm sinh hơi :LG10/8-TH

Năng suất sinh hơi 10T/h

Áp suất làm việc : 13 bar

Nhiên liệu: Biomass hoặc than cám

Kiểu: Tổ hợp cấp liệu ghi xích

Hiệu suất nhiệt đến: 78%


Chia sẻ