Công ty TNHH Miwon Việt Nam

  • Mã hiệu nồi hơi: ENES- GX15/10
  • Kiểu nồi hơi: Nồi hơi ghi xích
  • Năng suất sinh hơi bão hòa: 15 tấn hơi/giờ
  • Áp suất thiết kế: 10 bar
  • Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
  • Áp suất thử thủy lực: 15 bar
  • Nhiệt độ hơi bão hòa: 184oC
  • Nhiệt độ nước cấp lò: 80oC
  • Nhiên liệu đốt: Than cám 4a, nhiệt trị 6500 Kcal/kg

Chia sẻ