Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Sản phẩm sử dụng: Cung cấp một số hạng mục bổ sung cho 02 lò hơi.
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn

Sản phẩm đã sử dụng: Lò hơi đốt nhiên liệu rắn 10 tấn/giờ tại Nhà máy Yida - Phú Thọ
Xem chi tiết

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal

Sản phẩm đã sử dụng: Hệ thống 03 lò hơi ghi xích công suất 15 tấn/giờ
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Sản phẩm đã sử dụng: Lò hơi đa nhiên liệu 10 tấn/giờ
Xem chi tiết

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Sản phẩm đã sử dụng: Nồi hơi đốt than ghi xích 15 tấn/giờ
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Mía đường 333

Sản phẩm đã sử dụng: Hệ thống đồng phát Nhiệt - Điện 7MW
Xem chi tiết