Sấy nhiên liệu kiểu tầng sôi

Lò sấy than kiểu tầng sôi, tận dụng nhiệt của quá trình công nghệ
Liên hệ

Nguyên lý sấy tầng sôi

Thổi một dòng khí xuyên từ dưới lên qua một lớp các phần tử nhỏ (hạt). Khi lưu lượng còn thấp, khí chỉ xuyên qua không gian trống giữa các phần tử rồi ra khỏi lớp hạt.

Khi tăng lưu lượng đến giá trị nào đó, các phần tử bắt đầu lơ lững trong dòng khí đi lên. Lúc này lực ma sát giữa phần tử và lưu chất cân bằng với trọng lượng phần tử, thành phần thẳng đứng của lực nén giữa các phần tử kề cận mất đi, tổn áp xuyên qua lớp hạt bằng với trọng lượng các phần tử trong lớp hạt đó. Lớp hạt được xem như vừa chớm sôi hay sôi tối thiểu. Vận tốc dòng khí ở trạng thái này gọi là vận tốc tối thiểu (Vtt). Giá trị Vtt này phụ thuộc vào đặc tính vật lý của hạt như kích thước, hình dáng, trọng lượng riêng, độ xốp khối hạt; và các đặc tính vật lý của khối khí như độ nhớt, khối lượng riêng.

Khi vận tốc khí cao hơn Vtt , xuất hiện các bong bóng lớn bên trong lớp hạt và tổn áp qua lớp hạt vẫn không tăng. Sự xuất hiện các bong bóng khí làm cho các phần tử được đẩy lên rồi rơi xuống nên được trộn đều một cách liên tục tạo ra sự đồng đều nhiệt độ của toàn lớp. Đây là trạng thái sôi, tiếng Anh là “fluidised” nghỉa là chất rằn có thể đối lưu gần như chất lỏng.

Nếu tăng vận tốc khí đến một giá trị nào đó các phần tử trở nên lơ lững hoàn toàn trong không khí và được gọi là trạng thái tới hạn. Nếu vận tốc khí vượt qua trạng thái này thì các phần rử hạt sẽ di chuyển theo dòng khí ra ngoài.

Để thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, để phụ hợp với các loại ngành nghề sản xuất riêng biệt, ngoài các loại lò hơi, nồi hơi được sử dụng phổ biển ở trên, ENESCO còn cung cấp, lắp đặt một số loại lò đặc biệt khác như: lò khí hóa nóng tận dụng nhiệt để sấy than

Hệ thống sấy than kiểu tâng sôi 10T/h tại Hưng Hà- Quảng Ninh

Thông số chi tiết sẽ được thiết kế theo yêu cầu sử dụng cụ thể của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ENESCO