Để thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, để phụ hợp với các loại ngành nghề sản xuất riêng biệt, ngoài các loại lò hơi, nồi hơi được sử dụng phổ biển ở trên, ENESCO còn cung cấp, lắp đặt một số loại lò đặc biệt khác như:

  • Lò dầu tải nhiệt
  • Lò khí nóng
  • Lò khí hóa than
  • Lò thu hồi nhiệt

Thông số chi tiết sẽ được thiết kế theo yêu cầu sử dụng cụ thể của khách hàng.