Đầu đốt

ENESCO chuyên cung cấp các sản phẩm đầu đốt cho lò hơi, bao gồm:
Liên hệ

Đầu đốt dầu nặng FO

Nhiên liệu: Dầu nặng (FO)

Công suất: 57 ÷ 12000 kW

Xuất xứ: F.R.B (Italia)

Đầu đốt dầu nhẹ DO

Nhiên liệu: Dầu nhẹ (DO)

Công suất: 27,3 ÷ 12000 kW

Xuất xứ: F.R.B (Italia)

Đầu đốt gas, LPG

Nhiên liệu: GAS, LPG

Công suất: 11 ÷ 9000 kW

Xuất xứ: F.R.B (Italia)

Đầu đốt hỗn hợp (gas+dầu)

Nhiên liệu: Hỗn hợp Gas+Dầu

Công suất: 1000 ÷ 12000 kW

Xuất xứ: F.R.B (Italia)