Các loại van

ENESCO chuyên cung cấp các loại van công nghiệp.
Liên hệ

VAN CHẶN

 Đường kính danh nghĩa (DN): 15 ÷ 300

Áp xuất làm việc: PN16, PN25, PN40, …

Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 450oC

Kiểu kết nối:  Bích,  ren

Xuất xứ: Ấn Độ, Ý, Đức, Trung Quốc, ...

VAN MỘT CHIỀU

 Đường kính danh nghĩa (DN): 15 ÷ 300

Áp xuất làm việc: PN16, PN25, PN40, …

Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 450oC

Áp lực mở tối thiểu: 0.05 ÷ 0.1 bar

Kiểu kết nối:  Bích,  ren

Xuất xứ: Ấn Độ, Ý, Đức, Trung Quốc, ...

VAN AN TOÀN

Đường kính danh nghĩa (DN): 15 ÷ 200

Áp xuất làm việc: đến 100 bar

Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 450oC

Vật liệu chế tạo: Gang, Thép Inox, Thép cacbon

Xuất xứ: Ấn Độ, Ý, Đức, Trung Quốc, ...

VAN ĐIỀU KHIỂN, VAN GIẢM ÁP

 Đường kính danh nghĩa (DN): 50 ÷ 250

Áp xuất làm việc: PN16, PN25, PN40, …

Nhiệt độ làm việc: Dưới 450oC

Kiểu kết nối:  Bích

Xuất xứ: Ấn Độ, Ý, Đức, Trung Quốc, ...