Các loại ghi lò

Tùy vào các loại nhiên liệu được sử dụng như: than cám, than cục, các loại than có nhiệt trị khác nhau mà ghi lò được chế tạo bằng các vật liệu cho phù hợp,....
Liên hệ

GHI XÍCH / CHAIN GRATE

Công suất lò / Boiler capacity: 1 ÷ 200 t/h

Diện tích bề mặt / Surface area: 2.11 ÷ 199.08 m2

Chiều dài / Length: 3.0 ÷ 14.0 m

Chiều rộng / Width: 0,8 ÷ 2.0 m

GHI BẬC THANG / RECIPROCATING GRATE

 Công suất lò / Boiler capacity: 2 ÷ 130 t/h

Diện tích bề mặt / Surface area:            3.1 ÷ 119.6 m2

Chiều cao / Height: 0.6 ÷ 3.4 m

Chiều rộng / Width: 1.0 ÷ 10.5 m

Tiết diện thông gió / Cross sectional for air ventilation:  7 ÷ 12%