Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal

Nồi hơi số 1:

SZL15-1.25/194-WIII

Công suất 15 tấn hơi/giờ

P=1,25MPa

T=194oC

Nồi hơi số 2 và số 3:

SZL15-2.5/400-WIII

Công suất 15 tấn hơi/giờ

P=2,5MPa

T=400oC

Chia sẻ