Công ty Cổ phần Mía đường 333

Lò hơi:

  • Công suất: 60 tấn/giờ
  • Áp suất làm việc: 25 barg
  • Nhiệt độ hơi quá nhiệt: 400oC
  • Nhiên liệu: Bã mía
  • Nhà sản xuất: Huaguang Boiler Co., Ltd.

Tuabin – Máy phát:

  • Loại: Đối áp
  • Công suất: 7 MW
  • Áp suất đối áp: 2 barg / 135oC
  • Nhà sản xuất: SIEMENS

Hệ thống Tua bin - Máy phát 7MW

Hệ thống lò hơi 60 tấn/giờ

Chia sẻ