Dự án lắp lò hơi đốt dầu 6t/h cho nhà máy đường Phụng Hiệp

Theo hợp đồng Giữa Công ty Cổ phần ENESCO và công ty cổ phần Mía đường cần thơ. Công ty Cổ phần ENESCO đã triển khai lắp đặt hệ thống lò hơi và phụ kiện cho IDP tại số 10 , Đường 1 tháng 5 , phườngHiệp Thành,thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

Công ty mía đường Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ.CT.HC.95 ngày 15/11/1995 do chủ tịch UBND tỉnh cần Thơ ban hành. 

Khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Tỉnh Hậu Giang thì UBND tỉnh Hậu Giang tiếp quản Công ty mía đường Cần Thơ. 

Ngày 12/05/2005 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 907/UB về việc chấp thuận cho Công ty mía đường Cần Thơ cổ phần hóa theo quyết định số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công ty mía đường Cần Thơ chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 29/04/2005 với tên gọi là Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ ( CASUCO ). 

Thông số dự án 

- Cung cấp, lắp đặt lò hơi đốt dầu 6t/h 

- Cung cấp hệ thống xử lý nước 

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường ống áp lực đến nơi sử dụng 

Dự án đã hoàn thành năm 2010 và đã được đưa vào sử dụng với chất lượng tốt, và thông số ổn định. 

 Lắp đặt lò hơi đốt 

 Hệ thống xử lý nước 

 
Hệ thống đường ống áp lực 

Chia sẻ