Thư viện ảnh

Hình ảnh về công trình Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp nồi hơi, trạm bơm, bồn chứa dầu diesel cho Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (album 2)