Thư viện ảnh

Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp nồi hơi, trạm bơm, bồn chứa dầu diesel cho Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal