Thư viện ảnh

ENESCO VÀ ACE Industry Inc (Hàn Quốc) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác cung cấp thiết bị cho các dự án năng lượng tại Việt Nam