Tin tức

Lò hơi cho nhà xưởng và các yếu tố cần lưu ý khi lắp đặt

Lò hơi được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp, là thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc bốc hơi. Để vận hành lò hơi cho nhà xưởng hiệu quả, cần lưu ý đến các tiêu chuẩn được nói đến sau đây.


Nhà đặt lò hơi phải được thiết kế, xây dựng đảm bảo các tỉêu chuẩn về xây dựng; vệ sinh công nghiệp và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan để người sử dụng, vận hành thuận lợi khi quan sát, xử lý sự cố, sửa chữa, vệ sinh và phải đảm bảo các qui định trong tiêu chuẩn này.

Nhà đặt lò hơi và vị trí lắp đặt lò hơi

Nhà đặt lò hơi và vị trí lắp đặt lò hơi


– Cấm làm trần và các phòng làm việc phía trên lò hơi trừ những lò hơi được qui định trong tiêu chuẩn này.

– Lò hơi cố định phải đặt trong các nhà riêng. Được phép đặt ngoài trời nếu lò hơi được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện thực tế đó.

– Được phép đặt trong nhà xưởng những lò hơi có thông số sau:

+ Lò hơi trực lưu có công suất hơi định mức dưới 2T/h.

+ Các lò hơi thoả mãn chỉ số (t-100)x V < 100. trong đó: t – nhiệt độ bão hoà ứng với áp suất làm việc. V – thể tích toàn bộ của lò hơi, m3. 

- Cấm làm việc và đặt những máy móc thiết bị khác trong nhà lò hơi nếu việc đó không có quan hệ trực tiếp đến vận hành và sửa chữa lò hơi.

 - Được phép đặt trên tầng, dưới hầm nhà ở và các nhà có tính chất công cộng khác nếu công suất hơi không quá 50kg/h, áp suất làm việc không quá 2kg/cm2 với điều kiện phải có tường ngăn cách an toàn. 

- Cho phép bố trí các buồng phục vụ, sinh hoạt cho những người quản lý vận hành lò hơi, xưởng cơ khí sửa chữa lò hơi với điều kiện phải có tường ngăn bảo đảm điều kiện làm việc bình thường cho những người ở đó.

 - Cho phép đặt trong nhà lò hơi những động cơ hơi nước, máy bơm, máy nổ dự phòng với điều kiện không gây trở ngại cho việc vận hành lò hơi.

 - Cửa ra vào của nhà lò hơi phải được mở ra phía ngoài. Các cửa của công trình phụ trợ vào nhà lò phải gắn lò xo tự động đóng cửa và mở về phía nhà đặt lò hơi.

 - Nền thấp nhất của nhà lò hơi phải cao hơn sàn nhà và mặt nền xung quanh. Cấm tạo hố trong nhà đặt lò hơi. Trong các trường hợp đặc biệt do yêu cầu công nghệ để đặt thiết bị nghiền, cụm chi tiết của mạng tải nhiệt… có thể cho phép tạo hố nhưng phải theo thiết kế đã được duyệt hoặc được cấp có thẩm quyền duyệt.