Tin tức

Dự án cho thuê nồi hơi - Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí DMC

Hiện tại, để phục vụ cho hạng mục “làm sạch thiết bị và đường ống” của công ty DMC- Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí tại dự án lọc dầu Nghi Sơn ENESCO đang cho DMC thuê 03 nồi hơi, bao gồm:


- 01 nồi hơi đốt dầu 1,5 tấn hơi/giờ

- 01 nồi hơi đốt dầu 3 tấn hơi/giờ

- 01 nồi hơi đốt dầu 5 tấn hơi/giờ


cho thuê nồi hơi -1


Toàn cảnh dự án


cho thuê lò hơi -1


Hình ảnh ban đêm tại khu vực A500 - nhà máy lọc dầu Nghi Sơn


cho thuê lò hơi -2


Lò dầu 1,5 tấn tại khu A500 (1)


cho thuê lò hơi -3


Lò dầu 1,5 tấn tại khu A500 (2)


cho thuê lò hơi -5


Lò dầu 5 tấn hơi/giờ tại khu B400 (1)


cho thuê lò hơi -4


Lò hơi đốt dầu 5 tấn hơi/giờ


cho thuê lò hơi -5


Lò hơi 5 tấn hơi/giờ, đã kết nối đường hơi vào hệ thống