Trạm Giảm ôn - Giảm áp
Thông số kỹ thuật:
- Áp suất làm việc: đến 100 bar.
- Nhiệt độ làm việc: đến 5400C
- Vật liệu: Thép carbon, thép hợp kim hoặc theo yêu cầu cụ thể.
- Nối với hệ thống: Bích; hàn nối.
Việc giảm ôn và giảm áp được tích hợp trong một thiết bị duy nhất là Van giảm ôn - giảm áp, là thành phần chính cấu thành Trạm giảm ôn - giảm áp (PRDS - Pressure Reducing & Desuperheating Station). Thông số hơi sau Giảm ôn - giảm áp được cài đặt tuyến tính, theo phần trăm hoặc theo yêu cầu cụ thể khác hoàn toàn tự động.

Trạm giảm ôn - giảm áp cho nồi hơi được ứng dụng trong các trường hợp sau: Hơi Bypass qua tua-bin; hơi sau tuabin đối áp, trích hơi, hơi trích cho khử khí,..

Thông tin yêu cầu khi đặt hàng: 

- Lưu lượng hơi (kg/h)
- Áp suất và nhiệt độ của hơi đầu vào (bar/0C)
- Áp suất và nhiệt độ của hơi đầu ra sau giảm ôn - giảm áp (bar/0C)
- Áp suất và nhiệt độ nước giảm ôn (bar/0C)

Theo điều kiện làm việc cụ thể, ENESCO sẽ tính toán và lựa chọn hệ thống, thiết bị phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

ENESCO - Công ty TNHH Thiết bị & Giải pháp năng lượng

Địa chỉ: Số 14, LK12, ĐTM Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. 
Nhà máy: Cụm CN Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 
Email: info@enesco.com.vn - Tel: 046. 296.5511 - Fax: 042. 225.3018