Nồi hơi đa nhiên liệu

Thông số kỹ thuật: Model: LDG; LTB… Công suất: 10÷25T/h 13÷25kG/cm2 Ngọn lửa kiểm soát: Tự động hoàn toàn
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 

Model: LDG; LTB…

Công suất: 10÷25T/h 13÷25kG/cm2

Ngọn lửa kiểm soát: Tự động hoàn toàn

Đặc tính kỹ thuật: 

Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên. 

• Đốt kết hợp các loại nhiên liệu: dầu + vụn gỗ, than + bã mía... 

• Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động. 

• Chế độ đốt: tùy theo đặc tính nhiên liệu có các chế độ đốt thích hợp 

• Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng, đảm bảo cung cấp hơi quá nhiệt theo nhiệt độ yêu cầu để chạy turbine hoặc phục vụ công nghệ. 

• Sử dụng trong các nhà máy đường, chế biến nông lâm sản, ván ép v.v... 

Mã hiệu 

LDG16/22 

LTB15/10 

LTB15/25 

LTB20/25 

LTB25/25 

Năng suất sinh hơi (kg/h) 

16000 

15000 

15000 

20000 

25000 

Áp suất làm việc (kG/cm2) 

22 

10 

25 

25 

25 

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 

218 

183 

225 

225 

225 

Nhiên liệu 

Dầu 
+vụn gỗ 

Than 
+bã mía 

Than 
+bã mía 

Than 
+bã mía 

Than 
+bã mía