Quy phạm kỹ thuật

Bình chịu áp lực- Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

BÌNH CHỊU ÁP LỰC - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 

( Ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013/2005 /QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2005)

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các bình chịu áp lực được quy định tại mục 3 và 4 phụ lục 1- Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Thông số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quy trình quy định những bước công việc phải thực hiện và những lưu ý trong quá trình kiểm định bình chịu áp lực. Căn cứ vào quy trình, cơ quan kiểm định sử dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại bình chịu áp lực nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

( Là tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn, ký hiệu TCVN )

+ TCVN 6153-1996 : Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.

+ TCVN6154-1996 : Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế , kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.

+ TCVN 6155- 1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.

+ TCVN6156-1966: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng , sửa chữa, phương pháp thử.

+ TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

binh chiu luc

Bình chịu áp lực


3. Các phép kiểm định


Tiến hành xem xét, kiểm tra kỹ thuật an toàn theo các bước sau :

- Kiểm tra hồ sơ : Mục 3.2

- Kiểm tra bên ngoài : Mục 3.3

- Kiểm tra bên trong : Mục 3.4

- Kiểm tra khả năng chịu áp lực : Mục 3.5

- Kiểm tra độ kín - chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi hoặc các bình làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ : Mục 3.6

- Kiểm tra vận hành : Mục 3.7

3.1 Chuẩn bị kiểm định

3.1.1. Phải thông báo kế hoạch kiểm định và các yêu cầu để cơ sở chuẩn bị, phối hợp để đưa bình vào kiểm định.

3.1.2. Phải xác định biện pháp an toàn và nhân lực để thực hiện kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, thiết bị cho quá trình kiểm định và phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân.

3.2. Kiểm tra hồ sơ

3.2.1. Căn cứ vào chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét về hồ sơ của bình. 3.2.1.1

Khi kiểm định lần đầu phải xem xét các hồ sơ sau:

a, Hồ sơ xuất xưởng, lý lịch của bình; bản vẽ cấu tạo bình và các bộ phận của nó, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng;

b, Hồ sơ lắp đặt ( chỉ áp dụng với bình cố định );

c, Các biên bản kiểm tra mối hàn, kiểm định thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ ( nếu có ).

3.2.1.2 Khi kiểm định định kỳ phải xem xét các hồ sơ sau:

a, Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;

b, Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra
( nếu có ).

3.2.1.3 Khi kiểm định bất thường phải xem xét các hồ sơ sau:

a, Sau sự cố hoặc sửa chữa lớn trước thời hạn, thay đổi kết cấu: Xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ và xem xét bổ sung hồ sơ về sửa chữa, thay đổi kết cấu; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi kết cấu;

b. Vận hành lại sau khi nghỉ vận hành từ 12 tháng trở lên: Xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ;

c, Thay đổi vị trí lắp đặt, chuyển chủ: Như kiểm định định kỳ và xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt.

3.2.2. Xem xét về kết cấu, thông số kỹ thuật làm việc của bình và các thiết bị phụ trợ; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và các quy định khác của nhà chế tạo; xác định tiêu chuẩn áp dụng; xác định các vị trí, chi tiết, thiết bị bảo vệ, an toàn, phụ trợ…cần quan tâm ưu tiên kiểm tra khi tiến hành khám xét, thử nghiệm.

Lưu ý: Khi kiểm tra, hồ sơ của bình phải đủ và đúng theo quy định của quy phạm, TCVN về kỹ thuật an toàn hiện hành. Nếu không đảm bảo, yêu cầu cơ sở có biện pháp khắc phục bổ sung.

3.3. Kiểm tra bên ngoài

Thực hiện việc kiểm tra bằng mắt và sử dụng dụng cụ thông thường như: kính lúp, búa kiểm tra, dũa, thƣớc đo ( thước cứng, thước dây, thước cặp, đồng hồ so, thước lá, pan me, dưỡng ), đèn chiếu sáng chuyên dụng. Kiểm tra bên ngoài theo trình tự các bước sau:

3.3.1. Kiểm tra mặt bằng bố trí thiết bị, chiếu sáng; sàn, cầu thang, giá treo...; hệ thống tiếp địa, chống sét (nếu có ).

3.3.2. Kiểm tra các thiết bị đo kiểm, an toàn,bảo vệ, tự động về số lượng và tình trạng hiện tại.

3.3.3. Kiểm tra số lượng và tình trạng làm việc của các thiết bị phụ trợ.

3.3.4. Kiểm tra về kết cấu, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, sự biến dạng các chi tiết, bộ phận của bình.

3.3.5. Trang bị bảo hộ, trang thiết bị xử lý sự cố và quy trình xử lý sự cố thường gặp (đối với bình làm việc có môi chất độc hại, dễ cháy nổ…)

kiem tra
Kiểm tra thiết bị

3.4 Kiểm tra bên trong

Kiểm tra bằng mắt và sử dụng các dụng cụ thông thường như kiểm tra bên ngoài theo trình tự các bước sau:

3.4.1. Kiểm tra về kết cấu, bề mặt kim loại chế tạo, các mối hàn; phát hiện các khuyết tật, sai sót, các hiện tượng bất bình thường.

3.4.2. Kiểm tra về kích thước các chi tiết, các bộ phận bị ảnh hƣởng trực tiếp do nhiệt, ứng suất nhằm phát hiện các biến dạng.

3.4.3. Kiểm tra mức độ, bề dầy cáu cặn; xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

3.4.4. Khi không có khả năng kiểm tra được bên trong hoặc khả năng kiểm tra bị hạn chế nếu còn có nghi ngờ kiểm định viên có thể yêu cầu cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp bổ sung để đánh giá đầy đủ về tình trạng kỹ thuật của bình.

3.4.5. Đối với các bình đặc chủng, chuyên dùng cần lưu ý kiểm tra các kết cấu, chi tiết mang tính chất đặc thù của các bình này (vách giảm sóng bồn LPG di động, hệ thống đo kiểm tra chân không bồn khí lỏng 2 vỏ, bình dập lửa tạt lại...)

3.5 Kiểm tra khả năng chịu áp lực ( Thử thuỷ lực )

Phải thử thuỷ lực để xét khả năng chịu áp lực của bình theo trình tự sau:

3.5.1. Nếu bình có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể tách và thử thuỷ lực cho từng phần, áp suất thử tối thiểu theo quy định tại 3.11

TCVN 6156 : 1996. Nếu do kết cấu của bình không tách đƣợc thì thử phần chịu áp thấp nhất và áp dụng các biện pháp bổ sung để kiểm tra bằng tính bền cho phần còn lại.

3.5.2. Phải có biện pháp khống chế sự tác động của thiết bị bảo vệ quá áp và đảm bảo các thiết bị này không bị phá hỏng trong quá trình thử. Trong trường hợp không thực hiện được thì cô lập hoặc được tháo ra thử riêng.

3.5.3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tham gia thực hiện thử và thống nhất cách thông tin để thực hiện chính xác các thao tác trong quá trình thử.

3.5.4. Môi chất và nhiệt độ môi chất thử, áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử tối thiểu phải đạt yêu cầu theo quy định tại mục 3.4.2, 3.4.3 của TCVN 6154 : 1996. Khi môi chất dùng để thử là khí phải tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình thử bằng khí.

3.5.5. Lắp áp kế kiểm tra vào đúng vị trí quy định. Nạp môi chất thử và tiến hành thử. Theo dõi chặt chẽ tình trạng của bình, các thiết bị phụ, đo lường.

3.5.6. Giảm áp suất theo quy định về không (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được. Khôi phục tác động của thiết bị bảo vệ quá áp; tăng áp để kiểm tra áp suất làm việc và tác động của van an toàn.

3.5.7. Đánh giá kết quả thử: Tối thiểu đạt kết quả theo quy định tại mục 3.4.5 TCVN 6154:1996.

3.5.8. Trong trường hợp bình đƣợc miễn thử thuỷ lực theo quy định của TCVN về kỹ thuật an toàn hiện hành thì phải ghi rõ lý do trong biên bản kiểm định và đính kèm các biên bản thử thuỷ lực của hội đồng kỹ thuật của cơ sở chế tạo, lắp đặt vào biên bản kiểm định.

3.6 Kiểm tra độ kín ( Thử kín ): Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi hoặc các bình làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ…

3.6.1. Phải nạp đúng môi chất thử đến áp suất thử.

3.6.2. Phát hiện các rò rỉ; đề xuất các biện pháp để cơ sở khắc phục, xử lý và kiểm tra lại.

3.6.3. Đánh giá kết quả thử

3.7 Kiểm tra vận hành ( Thử vận hành )

3.7.1. Kiểm tra van an toàn đã được thực hiện theo quy định tại 3.5.6 của quy trình
này.

3.7.2. Căn cứ vào quy trình, phối hợp với cơ sở đưa bình vào làm việc, xem xét tình trạng làm việc của bình và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ.

3.7.3. Khi bình làm việc tốt thì tiến hành kiểm tra tác động của van an toàn ( Trừ bình chứa môi chất độc hại, dễ cháy nổ ) và niêm phong van an toàn.

4. Xử lý kết quả kiểm định

4.1. Lập biên bản kiểm định

4.1.1. Lập biên bản kiểm định theo mẫu quy định ( ban hành kèm theo quy trình này) kèm theo biên bản thử thuỷ lực nêu tại 3.5.8 của quy trình này ( khi miễn thử thuỷ lực), ghi đầy đủ các nội dung của biên bản. Ghi rõ TCVN đã áp dụng khi tiến hành kiểm định và cả tiêu chuẩn người chế tạo áp dụng có quy định việc kiểm tra, thử nghiệm cao hơn TCVN tương ứng mà chủ cơ sở yêu cầu thực hiện kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn đó.

4.1.2. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào hồ sơ lý lịch của bình (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định ).

4.2. Thông qua biên bản kiểm định


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các
thành viên sau:

+ Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền;

+ Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định.

Khi biên bản được thông qua, người tham gia chứng kiến kiểm định ký, chủ cơ sở ký và đóng dấu vào biên bản.

4.3. Khi bình đạt đuợc các yêu cầu quy định tại Mục 3

Lãnh đạo cơ quan kiểm định cấp phiếu kết quả kiểm định và biên bản kiểm định cho cơ sở.

4.4. Khi bình không đạt các yêu cầu quy định tại Mục 3 thì thực hiện các bước 4.1 và 4.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định có nêu rõ lý do bình được kiểm định không đạt.

5. Chu kỳ kiểm định

5.1. Đối với bình chịu áp lực chứa môi chất không ăn mòn kim loại:

5.1.1. Thực hiện các phép kiểm định quy định ở mục 3 ( trừ 3.5 ): 3 năm/lần

5.1.2. Thực hiện toàn bộ các phép kiểm định quy định ở mục 3 : 6 năm/lần

5.2. Đối với bình chịu áp lực chứa môi chất ăn mòn kim loại; các xitec, thùng chứa Propan-Butan và môi chất thông dụng: Chu kỳ kiểm định theo quy định như 5.1 nhưng giảm đi 1/3

5.3. Các xitéc, thùng chứa môi chất ăn mòn kim loại ( Clo, Sulfua Hydro...) thực hiện toàn bộ các phép kiểm định quy định ở mục 3: 2 năm/lần

5.4. Khi người chế tạo có quy định chu kỳ kiểm định ngắn hơn các quy định chu kỳ kiểm định nêu trên thì theo quy định của người chế tạo.

5.5. Khi rút ngắn chu kỳ kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

   (Bộ, UBND... )                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
(Tên cơ quan KĐ)                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

.............., Ngày tháng nămBIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC

Số..............

Chúng tôi: (ghi họ và tên, chức danh và số thẻ kiểm định viên nếu có)  Thuộc:

Đã tiến hành kiểm định: Số thứ tự: Của: (ghi rõ tên cơ sở)

Địa chỉ: (trụ sở chính của cơ sở) Địa chỉ lắp đặt bình:

Tiêu chuẩn áp dụng: Có sự chứng kiến của:


I- THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BÌNH

 

Loại, mã hiệu: Số chế tạo:

 

Áp suất thiết kế: Áp suất làm việc:

 

bar (

bar (

kG/cm2)

kG/cm2)

Năm chế tạo:

Dung tích:

Lít

Nơi chế tạo:

Môi chất làm việc:

 

Công dụng của bình:

Nhiệt độ làm việc:

0C

Số đăng ký :

                Tại cơ quan :

 

Ngày kiểm định gần nhất :

                 Do cơ quan :

 


II. CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH

(Lần dầu, địnhkỳ, bất thường)

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Hồ sơ

+ Nhận xét :

2. Kiểm tra: Bên ngoài  / Bên trong

+ Vị trí lắp đặt:
+ Sàn, cầu thang:
+ Chống sét, nối trung tính bảo vệ :
+ Chiếu sáng vận hành :
+ Các bộ phận chịu áp lực (tình trạng bề mặt kim loại và mối hàn) :
+ Các thiết bị phụ , bộ phận phụ trợ :
+ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động : Biện pháp bổ sung:

Nhận xét, đánh giá kết quả: Đạt / Không đạt 

Bổ sung:

3. Thử nghiệm

+ Các cấp áp suất làm việc của bình: ( nếu 1 không ghi , từ 2 trở lên ghi từ thấp đến cao ví dụ 12/18; 1,5/32…)

 

NỘI DUNG THỬ

 

MÔI CHẤT THỬ

 

ÁP SUẤT THỬ

( BAR)

 

THỜI GIAN THỬ

(Phút )

 

Thử thủy lực

 

 

 

 

Thử kín

 

 

 

 

Thử vận hành

 

 

 

Nhận xét, đánh giá kết quả: Đạt      Không đạt

Bổ sung:

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Bình được kiểm định có kết quả: Đạt / Không đạt

Bổ sung:

2. Áp suất làm việc: bar ( kG/cm2) Nhiệt độ làm việc: 0C

3. Áp suất làm việc của van an toàn: bar ( kG/cm2)

4. Các kiến nghị:


Thời hạn thực hiện kiến nghị:

V. CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ:  tháng năm

Lý do rút ngắn thời hạn:

Biên bản đã được thông qua ngày tháng năm

Tại:

Biên bản được lập thành…. bản, mỗi bên giữ … bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định bình này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

CHỦ CƠ SỞ

NGƯỜI THAM GIA

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn )

CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH 

  ( ký, ghi rõ họ và tên )
         

( ký, ghi rõ họ và tên )